Krátka história klubu

V roku 1949 sa niekoľkí nadšenci kynológie rozhodli založiť kynologickú jednotku v Košiciach. Predmetom činnosti tejto jednotky bol chov a výcvik služobných psov. Jej zakladateľmi bol Štefan Golodžej, Adolf Hynek, Karel Jeníček, Vladimír Putiš a manželia Irena a Anton Semanský.

Trvalo však tri roky, kým ich mesto uznalo ako organizáciu. S výcvikom sa začalo u Ozbrojenej ochrany štátnych železníc. Tento cvičák bol po krátkom čase zrušený a klub sa presťahoval na parcelu za novou tehelňou. Keďže na tomto mieste bolo v čase dažďov priestranstvo stále pod vodou, klub sa musel opäť sťahovať. Mestský národný výbor nám pridelil na výcvik časť trhoviska na dobytok. Po dvoch rokoch musel klub opustiť aj tieto priestory a uvoľniť tak miesto pre novú bytovú výstavbu. Vďaka porozumeniu u riaditeľstva Východoslovenských tehelní bolo ďalšie cvičisko vybudované na pozemku za starou tehelňou. Po piatich rokoch sa klub musel znovu kvôli výstavbe tentoraz Strednej priemyselnej školy hutníckej presťahovať. Mestský národný výbor pridelil kynologickému klubu parcelu pri Prešovskej ceste, kde museli členovia naviezť zeminu a priestor zrovnať ťažkou technikou. Po niekoľkých týždňoch klub musel naposledy zmeniť svoje pôsobisko. MsNV totiž na parcelu vydal dva výmery . V tom čase náš klub patril ku KV ZVÄZARMU, ktorý disponoval pozemkom na Aničke. Časť z neho bola vyčlenená pre kynológiu a tak sa začal budovať v poradí už piaty areál, v ktorom klub sídli do dnes.

Na výstavbe tohoto areálu sa významnou mierou podieľali Edmund Ambrózy, Július Bartoš, Pavol Burák, Ladislav Bundschuch, Ladislav Čižmár, Juraj Fekete, Juraj Frey, Michal Hnidiak, Ing. Ladislav Horváth, Adolf Hynek, Anton Jeňo, Mária Jeňová, Peter Kalináč, Ladislav Kamenický, Ján Kone, Katarína Kôstková, MVDr. Marián Kozák, Ladislav Kušnír, Eugen Lép, Erika Mayerová, Eva Ondrušová, Ladislav Pavlovič, Alexander Pleteník, Vladimír Putiš, Adolf Radvanský, Marta Radvanská, Leopold Sopko, Vladimír Skyba, Ján Spišák, Ivan Švejna, Alexander Weber a mnoho ďalších.

Po udalostiach v roku 1989, ktoré mali za následok zmenu spoločenského usporiadania prebrala činnosť kynologickej sekcie Zväzarmu novozaložená organizácia Zväz Športovej Kynológie, pod hlavičkou ktorej fungoval naďalej klub KK Anička až do roku 2002, kedy nadobudol právnu subjektivitu založením vlastného občianskeho združenia Kynologický klub Anička Košice.

Na tomto mieste by sme sa chceli ospravedlniť a poďakovať všetkým, ktorí sa svojou činnosťou významne podieľali na činnosti a reprezentácii klubu počas jeho 60-ročného trvania a nie sú v týchto riadkoch uvedení.

© 2018 Kynologický klub Anička | Všetky práva vyhradené
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!