VÝCVIKY


V priestoroch kynologického klubu sa v súčasnosti stretávajú majitelia psov, ktorí sa zúčastňujú kurzov základnej poslušnosti, členovia, ktorí sa venujú Športovej kynológii, nadšenci venujúci sa Agility a záujemci o najmladší kynologický šport Obedience.

Každá skupina má vo výcvikovom priestore dobré podmienky pre tréning, výchovnú i zábavnú činnosť. Klub organizuje viackrát do roka skúšky z výkonu služobných psov podľa národných i medzinárodných skúšobných poriadkov.