NOVINKY 


PARTNER KLUBU


POZOR !!!

Nové termíny náborov na kurzy základnej poslušnosti:

18.09.2021 o 16:00 hod.

Cena kurzu je 70€. Počet tréningov je 12 a tréningy sú 2x do týždňa. Viac info na tel.č.: 0908 092 841 (cez týždeň volať po 17:00) alebo infokkanicka@gmail.com alebo tu. Nábor sa koná aj za nepriaznivého počasia

Tešíme sa na Vás :)OBLASTNÁ VÝSTAVA NEMECKÝCH OVČIAKOV 


Oblastná výstava NO 11.9.2021 sa uskutoční za dodržiavania aktuálnych opatrení podľa vyhlášky UVZ 241/2021.Mesto Košice sa aktuálne nachádza v stupni Ostražitosť, organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia aj iným osobám ako osobám v režime OTP, vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia len s prekrytými hornými dýchacími cestami. 


POZOR !!!

Nové termíny náborov na kurzy základnej poslušnosti:

21.08.2021 o 16:00 hod.

Cena kurzu je 70€. Počet tréningov je 12 a tréningy sú 2x do týždňa. Viac info na tel.č.: 0908 092 841 (cez týždeň volať po 17:00) alebo infokkanicka@gmail.com alebo tu. Nábor sa koná aj za nepriaznivého počasia

Tešíme sa na Vás :)POZOR !!!
Nové termíny náborov na kurzy základnej poslušnosti:

10.07.2021 o 16:00 hod.

Cena kurzu je 70€. Počet tréningov je 12 a tréningy sú 2x do týždňa. Viac info na tel.č.: 0908 092 841 (cez týždeň volať po 17:00) alebo infokkanicka@gmail.com alebo tu. Nábor sa koná aj za nepriaznivého počasia

Tešíme sa na Vás :)

Oznam pre členov klubu

Kynologický klub Anička Košice

pozýva svojich členov

na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 17.07.2021 o16:00 hod. v klubovni KK Anička.
Prineste si so sebou členský preukaz

Výbor KK Anička


Program členskej schôdze:

1. Otvorenie

2. Príhovor predsedu

3. Voľba návrhovej komisie

4. Voľba mandátnej komisie (sčítacej)

5. Schválenie programu členskej schôdze

6. Správa o nakladaní s finančnými prostriedkami za rok 2020

7. Správa o hospodárení za rok 2020

plán na rok 2021

8. Správa o výcvikovej činnosti za rok 2020

plán kynologických akcií KKA na rok  2021

9. Správa o výcvikovej činnosti Agility za rok 2020

plán akcií Agility na rok 2021

10. Správa výcvikovej činnosti  Obedience za rok 2020

plán akcií Obedience na rok 2021

11. Správa revíznej komisie

12. Voľba výboru

13. Voľba revíznej komisie

14. Diskusia

15. Uznesenie

16. ZáverOZNAM

Dňa 03.-04.07.2021 bude v našom areáli prebiehať Špeciálna výstava teriérov, všetky výcviky sú zrušené a v tieto dni, rozvrh výcvikových hodín neplatí

Výbor KK Anička


POZOR !!!
Nové termíny náborov na kurzy základnej poslušnosti:

12.06.2021 o 16:00 hod.

Cena kurzu je 70€. Počet tréningov je 12 a tréningy sú 2x do týždňa. Viac info na tel.č.: 0908 092 841 (cez týždeň volať po 17:00) alebo infokkanicka@gmail.com alebo tu. Nábor sa koná aj za nepriaznivého počasia

Tešíme sa na Vás :)


OZNAM

Dňa 19.-20.06.2021 bude v našom areáli prebiehať Obedience seminár, všetky výcviky sú zrušené a v tieto dni, rozvrh výcvikových hodín neplatí

Výbor KK Anička 


POZOR !!!
Nové termíny náborov na kurzy základnej poslušnosti:

08.05.2021 o 16:00 hod.

Cena kurzu je 70€. Počet tréningov je 12 a tréningy sú 2x do týždňa. Viac info na tel.č.: 0908 092 841 (cez týždeň volať po 17:00) alebo infokkanicka@gmail.com alebo tu. Nábor sa koná aj za nepriaznivého počasia

Tešíme sa na Vás :)
 


Oznam pre členov klubu

Nezabudnite na svoje členské v roku 2021. Členský príspevok na rok 2021 je 55€, pre študentov SŠ a VŠ (denná forma) 20€. Členské je potrebné uhradiť najneskôr do 31.12.2020. Členský príspevok môžete uhradiť osobne v priestoroch klubovne KK Anička alebo vkladom na účet alebo internet bankingom. Do správy pre prijímateľa uveďte "vaše meno a členské 2021"

Číslo účtu v IBAN kóde: SK53 0900 0000 0004 4268 0277 BIC: GIBASKBX

Ďakujeme


POZOR !!!
Nové termíny náborov na kurzy poslušnosti:

19.09.2020 o 16:00 hod.

Cena kurzu je 70€. Počet tréningov je 12 a tréningy sú 2x do týždňa. Viac info na tel.č.: 0908 092 841 (cez týždeň volať po 17:00) alebo infokkanicka@gmail.com alebo tu. Nábor sa koná aj za nepriaznivého počasia

Tešíme sa na Vás :)POZOR !!!

🐶 Otvárame nový agility kurz!

👉 Kedy? 13.09.2020 o 17:00 hod.

👉 Cena? 60€


Podmienky:

- min. vek psa je 6 mesiacov

- platné očkovania proti besnote a infekčným chorobám

- maximálny počet je 5 psov

- tréning trvá cca 60 min.

- tréningy sú 2x do týždňa

- kurz obsahuje 10 tréningov


Psík by mal vedieť na povel sadnúť a počkať na mieste

Nezabudnite si doniesť misku, nejaké maškrty a hračku pre psíka, aby ste ho vedeli odmeniť 😊 a kto má, tak aj svoju prepravku


Viac info na tel.č.: 0908 092 841 (cez týždeň volajte po 17:00) alebo infokkanicka@gmail.com alebo  https://www.facebook.com/kkanickakosice/


Na kurz sa prihláste cez online formular 📝


https://forms.gle/fT8LJnX6qvKL3M499


POZOR !!!
Nové termíny náborov na kurzy poslušnosti:

22.08.2020 o 16:00 hod.

Cena kurzu je 70€. Počet tréningov je 12 a tréningy sú 2x do týždňa. Viac info na tel.č.: 0908 092 841 (cez týždeň volať po 17:00) alebo infokkanicka@gmail.com alebo tu. Nábor sa koná aj za nepriaznivého počasia

Tešíme sa na Vás :)POZOR !!!
Nové termíny náborov na kurzy poslušnosti:

18.07.2020 o 16:00 hod.

Cena kurzu je 70€. Počet tréningov je 12 a tréningy sú 2x do týždňa. Viac info na tel.č.: 0908 092 841 (cez týždeň volať po 17:00) alebo infokkanicka@gmail.com alebo tu. Nábor sa koná aj za nepriaznivého počasia

Tešíme sa na Vás :)POZOR !!!
Nové termíny náborov na kurzy poslušnosti:

20.06.2020 o 16:00 hod.

Cena kurzu je 70€. Počet tréningov je 12 a tréningy sú 2x do týždňa. Viac info na tel.č.: 0908 092 841 (cez týždeň volať po 17:00) alebo infokkanicka@gmail.com alebo tu. Nábor sa koná aj za nepriaznivého počasia

Tešíme sa na Vás :)Oznam! 


Agility kurz, ktorý sa uskutoční 14.6.2020 je plne obsadený. Ak sa uvoľní nejaké miesto v kurze, budeme Vás o tom informovať na našej web a fb stránke  


POZOR !!!

🐶 Otvárame nový agility kurz!

👉 Kedy? 14.06.2020 o 17:00 hod.

👉 Cena? 60€  (platí sa v deň náboru) 


Podmienky:

- min. vek psa je 6 mesiacov

- platné očkovania proti besnote a infekčným chorobám

- maximálny počet je 5 psov

- tréning trvá cca 60 min.

- tréningy sú 2x do týždňa

- kurz obsahuje 10 tréningov


Psík by mal vedieť na povel sadnúť a počkať na mieste

Nezabudnite si doniesť nejaké maškrty a hračku pre psíka, aby ste ho vedeli odmeniť 😊


Viac info na tel.č.: 0908 092 841 (cez týždeň volajte po 17:00) alebo infokkanicka@gmail.com alebo https://www.facebook.com/kkanickakosice/

Na kurz sa prihláste cez online formular 📝


https://forms.gle/e99hCWsmnEK2R5GFA


OZNAM!!!


Oblastnú výstavu NO budeme usporadúvať v náhradnom termíne. Aktuálny termín bude v predstihu zverejnený na našej web a fb stránke. 


Za pochopenie ďakujeme 

                                                                                                                                                    


POZOR !!!
Nové termíny náborov na kurzy poslušnosti:

16.05.2020 o 16:00 hod.

Cena kurzu je 70€. Počet tréningov je 12 a tréningy sú 2x do týždňa. Viac info na tel.č.: 0908 092 841 (cez týždeň volať po 17:00) alebo infokkanicka@gmail.com alebo tu. Nábor sa koná aj za nepriaznivého počasia

Tešíme sa na Vás :)OZNAM !!!

Nábor na kurz poslušnosti, ktorý sa ma konať 14.03.2020 o 14:00 hod. je zrušený, náhradný termín bude uvedený tu, a na našej fb stránke. Zrušené sú aj všetky výcviky. 

Viac info na tel.č.: 0908 092 841 (cez týždeň volať po 17:00) alebo infokkanicka@gmail.com


Za pochopenie ďakujeme 


POZOR !!!
Nové termíny náborov na kurzy poslušnosti:

14.03.2020 o 14:00 hod.

Cena kurzu je 70€. Počet tréningov je 12 a tréningy sú 2x do týždňa. Viac info na tel.č.: 0908 092 841 (cez týždeň volať po 17:00) alebo infokkanicka@gmail.com alebo tu. Nábor sa koná aj za nepriaznivého počasia

Tešíme sa na Vás :)Oznam pre členov klubu

Kynologický klub Anička Košice

pozýva svojich členov

na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 07.03.2020 o 16:00 hod. v klubovni KK Anička


Výbor KK AničkaPOZOR !!!
Nové termíny náborov na kurzy poslušnosti:

18.01.2020 o 14:00 hod.

Cena kurzu je 70€. Počet tréningov je 12 a tréningy sú 2x do týždňa. Viac info na tel.č.: 0908 092 841 (cez týždeň volať po 17:00) alebo infokkanicka@gmail.com alebo tuNábor sa koná aj za nepriaznivého počasia

Tešíme sa na Vás  :)Oznam pre členov klubu

Nezabudnite na svoje členské v roku 2020. Členský príspevok na rok 2020 je 55€, pre študentov SŠ a VŠ (denná forma) 20€. Členské je potrebné uhradiť najneskôr do 31.12.2019. Členský príspevok môžete uhradiť osobne v priestoroch klubovne KK Anička alebo vkladom na účet alebo internet bankingom. Do správy pre prijímateľa uveďte "vaše meno a členské 2020"

Číslo účtu v IBAN kóde:  SK53 0900 0000 0004 4268 0277  BICGIBASKBX


POZOR!!!

Nové termíny náborov na kurzy poslušnosti:

16.11.2019 o 14:00

Cena kurzu je 70€. Počet tréningov je 12 a tréningy sú 2x do týždňa. Viac info na tel.č.: 0908 092 841 (cez týždeň volať po 17:00) alebo tu. Nábor sa koná aj za nepriaznivého počasia 

Tešíme sa na Vás :)POZOR!!!

Nové termíny náborov na kurzy poslušnosti:

19.10.2019 o 16:00

Cena kurzu je 70€. Počet tréningov je 12 a tréningy sú 2x do týždňa. Viac info na tel.č.: 0908 092 841 (cez týždeň volať po 17:00) alebo tu

Tešíme sa na Vás :)POZOR!!!

Nové termíny náborov na kurzy poslušnosti:

21.09.2019 o 16:00

Cena kurzu je 70€. Počet tréningov je 12 a tréningy sú 2x do týždňa. Viac info na tel.č.: 0908 092 841 (cez týždeň volať po 17:00) alebo tu

Tešíme sa na Vás :)


POZOR!!!

Nové termíny náborov na kurzy poslušnosti:

17.08.2019 o 16:00

Cena kurzu je 70€. Počet tréningov je 12 a tréningy sú 2x do týždňa. Viac info na tel.č.: 0908 092 841 alebo tu

Tešíme sa na Vás :)PUTIŠOV MEMORIÁL   fb stranka:   https://www.facebook.com/events/2416416618404780/


POZOR!!!

Nové termíny náborov na kurzy poslušnosti:

13.07.2019 o 16:00

Cena kurzu je 70€. Počet tréningov je 12 a tréningy sú 2x do týždňa. Viac info na tel.č.: 0908 092 841 alebo tu

Tešíme sa na Vás :)POZOR!!!

Nové termíny náborov na kurzy poslušnosti:

15.06.2019 o 16:00

Cena kurzu je 70€. Počet tréningov je 12 a tréningy sú 2x do týždňa. Viac info na tel.č.: 0908 092 841 alebo tu

Tešíme sa na Vás :)POZOR!!!

Nové termíny náborov na kurzy poslušnosti:

25.05.2019 o 16:00

Cena kurzu je 70€. Počet tréningov je 12 a tréningy sú 2x do týždňa. Viac info na tel.č.: 0908 092 841 alebo tu

Tešíme sa na Vás :)POZOR!!!

Nové termíny náborov na kurzy poslušnosti:

27.04.2019 o 16:00

Cena kurzu je 70€. Počet tréningov je 12 a tréningy sú 2x do týždňa. Viac info na tel.č.: 0908 092 841 alebo tu


Tešíme sa na Vás :)Výsledky z II. Kvalifikačného preteku na MS IGP-FH 2019


POZOR!!!

Nové termíny náborov na kurzy poslušnosti:

23.03.2019 o 14:00

Cena kurzu je 70€. Počet tréningov je 12 a tréningy sú 2x do týždňa. Viac info na tel.č.: 0908 092 841 alebo tu


Tešíme sa na Vás :)Kynologický klub Anička Košice

pozýva svojich členov

na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 26.01.2019 o 16:00 hod. v klubovni KK Anička

Výbor KK AničkaII. Kvalifikačné preteky na MS IGP - FH 2019

Viac informácií ohľadom pretekov nájdete na web stránke:  https://igpfh2019kosice.webnode.sk/POZOR!!!

Nové termíny náborov na kurzy poslušnosti:

19.01.2019 o 14:00

Cena kurzu je 70€. Počet tréningov je 12 a tréningy sú 2x do týždňa. Viac info na tel.č.: 0908 092 841

Tešíme sa na Vás :)


KK ANIČKA PRAJE ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2019 


VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME SPONZOROM, KTORÍ NÁS PODPORILI V ROKU 2018


POZOR!!!

Nové termíny náborov na kurzy poslušnosti:

10.11. o 14:00

Cena kurzu je 70€. Počet tréningov je 12 a tréningy sú 2x do týždňa. Viac info na tel.č.: 0908 092 841

Tešíme sa na Vás :)


Putišov memoriál 2018


Sponzorom preteku sú:

Kynologický klub Anička Košice

Vás srdečne pozýva na


Putišov memoriál 08.09.2018

Organizátor: 
Kynologický klub Anička Košice (IČO: 35548487)
Miesto konania:
Výcvikový areál KK Anička Košice,
GPS N 48.754703 E 21.252022

Súťažné kategórie:
BH-SK, SVV1 a IPO1 so zadaním skúšky
bez obmedzenia skúšky a plemena

Rozhodca:
Peter Lengvarský
Figuranti:
delegovaný dodatočne

Štartovný poplatok:
BH-SK         € 12
SVV1, IPO1 € 14

Úhrada na účet:
IBAN: SK 5309000000000442680277
Slov. sporiteľňa 0900
názov: Kynologicky klub Kosice-Anicka
DO SPRÁVY PRE ADRESÁTA PÍŠTE:
"PUTIŠÁK A VAŠE MENO"
alebo poštovým poukazom na adresu: 

Bc. Michaela Burianová, Húskova 51, 040 23 Košice

Program:
07.09.2018 piatok
po 17:30 možnosť tréningu
08.09.2018 sobota
7:30 prezentácia
8:15 začiatok preteku

Uzávierka prihlášok:
1. uzávierka 30.08.2018
2. uzávierka 03.09.2018 + € 3

Úroveň služieb:
V areáli je klubový bufet s možnosťou občerstvenia a stravovania, tečúca voda pre psov, WC a ozvučenie.

Kontaktná osoba:
Bc. Michaela Burianová, Húskova 51, 040 23 Košice,
tel.č.: +421 908 092 841

Praktické info:
Vstup voľný. Parkovanie zdarma.


Tešíme sa na vašu účasť! 


POZOR!!! 

Nové termíny náborov na kurzy poslušnosti:

21.07. o 16:00
11.08. o 16:00

Cena kurzu je 70€. Počet tréningov je 12 a tréningy sú 2x do týždňa. Viac info na tel.č.: 0908 092 841


Tešíme sa na Vás :)