O NÁS


Kynologický klub Anička Košice je najstarším kynologickým klubom na Slovensku. V súčasnosti je jeho právna forma občianske združenie. KK Anička Košice vytvára svojim členom podmienky pre voľnočasové aktivity, najmä výcvik psov a tréning psích športov.

Klub organizuje odborné semináre aj rôzne podujatia ako skúšky a preteky, ktorých sa zúčastňujú aj pretekári z iných klubov na Slovensku ako aj zo zahraničia.